Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Myśl Ludowa – Komitet redakcyjny

 

Skład Komitetu Redakcyjnego:

dr Kazimierz Baścik - redaktor statystyczny (Kraków)

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk - redaktor naczelny (Siedlce)

prof. dr hab. Jan Jachymek (Lublin, Zamość)

dr Tomasz Koziełło - sekretarz redkacji (Rzeszów)

dr Krzysztof Lachowski (Warszawa)

mgr Dorota Pasiak-Wąsik - redaktor językowy - język polski (Warszawa)

dr Marcin Wichmanowski - zastępca redaktora naczelnego (Lublin)

mgr Adrian Bednarzak - redaktor językowy - język angielski (Siedlce)

 

Designed by: &