Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Dane teleadresowe

 

Adres:

Al. Wilanowska 204

02-730 Warszawa

telefon: 22 843 78 73

e-mail sekretarza Zarządu Głównego: a.indraszczyk@mhprl.pl 

NIP: 525 13 42 545

REGON: 010084242

Nr KRS 0000071487

Data rejestracji w KRS: 18.12.2001

 

 

Designed by: &