Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Informacje podstawowe

 

Założone w 1992 r. Towarzystwo jest organizacją inteligencji ludowej, która nawiązuje do tradycji poprzedniczki z okresu międzywojennego.

Główny cel to:

  • animowanie środowisk naukowych, twórczych i inteligenckich w kraju i za granicą, w szeroko pojętej działalności społecznej i kulturalnej polegającej na krzewieniu kultury i postępu społeczno-gospodarczego obejmującego aspiracje warstw ludowych i łączenie ich z potrzebami całego narodu;
  • prowadzenie badań nt. ekorozwoju, wsi i rolnictwa oraz ekohumanistycznych czynników rozwoju społeczeństwa i ich zagrożeń;
  • sprawowanie mecenatu wobec młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych w osiąganiu jej celów edukacyjnych i pomoc młodym naukowcom, adeptom sztuki, absolwentom szkół w podejmowaniu pracy w tych środowiskach;
  • wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą ludową.

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny, który koordynuje działalność oddziałów oraz Klubu Ekorozwoju. LTN-K wydaje kilka periodyków: „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, „Myśl Ludowa”, „Rocznik Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”. Są one wizytówką działalności naukowej Towarzystwa, jak również organizowane od 1995 r. Kongresy Historyków Wsi i Ruchu Ludowego.

Od strony kulturalnej chlubą Towarzystwa jest Oddział w Łowiczu specjalizujący się w krzewieniu tradycji ludowych, inscenizacjach obyczajów i organizacji festynów folklorystycznych.

 

Designed by: &