Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Władze
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

 

19 czerwca 2015 r. X Walne Zgromadzenie delegatów Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego wybrało nowe władze Towarzystwa. 

Prezydium Zarządu Głównego LTN-K

Prezes – dr Janusz Gmitruk

I wiceprezes – prof. zw. dr hab. Jan Jachymek

II wiceprezes – dr Kazimierz Baścik

Sekretarz – dr hb. Arkadiusz Indraszczyk

Skarbnik – dr hab. Jerzy Mazurek

Członkowie Prezydium

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk

prof. zw. dr hab. Romuald Turkowski

dr Mirosława Bednarzak-Libera

Stanisław Gmitruk

Członkowie Zarządu Głównego LTN-K

Regina Balinow

Joanna Bolimowska

dr Tadeusz Boruta

Stanisław Durlej

Tadeusz Januszek

Zbigniew Kostrzewa

dr Tomasz Koziełło

dr Magdalena Kuranc-Szymczak

dr Ryszard Maleszyk

Jan Mazur

Maciej Milewski

Stanisław Olędzki

prof. dr hab. Stanisław Palka  

dr Ewelina Podgajna

Alicja Pitura

Mariusz Rombel

Leonard Smolarski

Ewa Szadzińska

dr Jacek Szamik

dr Marcin Wichmanowski

Zbigniew Węgrzynek

 

Komisja Rewizyjna

Grażyna Błońska

Henryk Dąbrowski – zastępca przewodniczącego

Dariusz Detka – sekretarz

prof. zw. dr hab. Piotr Matusak – przewodniczący

Danuta Minkina

Wojciech Noworyta

Władysław Pancerz

 

Sąd Koleżeński

Stanisław Chałupczak

dr Sławomir Kordaczuk – zastępca przewodniczącego

Damian Kozyrski - przewodniczący

Eugeniusz Kulwicki

Stanisław Rapa

Andrzej Herman

Marcin Szewczak

 

Designed by: &